"Van saaie groenstrook tot bruisende ontmoetingsplek"

‘Schiet het al op? Mijn vader kan niet wachten om bij de kinderboerderij aan de slag te gaan!’ Deze vraag kreeg Henk van Haeften (69) onlangs van de dochter van een oudere buurtbewoner. Hartverwarmend noemt hij zulke reacties. ‘Dat is ook de bedoeling, voor én door de wijk. Het Weijkpark moet echt een ontmoetingsplek worden voor jong en oud.

 

Ons idee begon klein, met een inclusieve speelplaats, maar liep al snel uit de hand. We hebben nu ook plannen voor een dierenweide, moestuin, dagbesteding en zelfs kinderopvang. Daarom is het fijn dat MeerVoormekaar ons helpt en het geheel overziet.’

Het Weijkpark is een burgerinitiatief in Wijchen om de leefbaarheid en onderlinge betrokkenheid te vergroten. Als MeerVoormekaar zijn we voorzitter van de regiegroep, begeleiden we het proces en hebben we korte lijntjes met andere betrokken organisaties.

Sterke buurt

Een sterke buurt is een prettige plek om te leven en een vangnet als het even tegenzit. Daarom werken wij aan buurten waar mensen naar elkaar omzien en waar iedereen prettig kan leven.

 

In 2019 hebben we veel verschillende activiteiten ondernomen om de buurten in Wijchen en Druten te versterken. We zetten een aantal van de hoogtepunten voor je op een rij.

 

Samen de toekomst bespreken

Samen aan de slag in de wijk

Traject buurtnetwerk in Valendries. We hebben 180 gesprekken gevoerd met zelfstandig wonende ouderen, zodat ze elkaar gaan ontmoeten en ondersteunen.

MeerVoormekaar nam deel aan het overleg met het sociale wijkteam van Wijchen. We hebben gesproken over meer preventieve voorzieningen. Vanaf het vierde kwartaal hebben we onze casussen geregistreerd.

Ondersteuning

Dorpsraad Deest

Behoeftepeiling voor uitbreiding van de activiteiten in dorpshuis De Lier in Puiflijk

8 gesprekken gevoerd

Bijeenkomst met 80 aanwezigen

We werken nauw samen met andere partners in de wijk. Zo hebben we samen met RIBW en Pluryn gekeken naar GGZ-gerelateerde preventie.

Resultaat:

  • Dorpsraad opgezet

  • Ontmoetingsochtend in voorbereiding

  • Inloopmoment in voorbereiding

In september zijn twee dorpsondersteuners begonnen in Bergharen, Hernen en Leur. Hun doel? De leefbaarheid in de kernen verhogen zodat ze toekomstbestendig worden en blijven.

5 wijkcentra in Wijchen ondersteund.

WijWijchen WijWijchen is het digitale dorpsplein en de gemeentegids van Wijchen. Het brengt buurtbewoners met elkaar in contact en koppelt sociale initiatieven, buurtbewoners en organisaties aan elkaar. Ons aandeel?

E-mailcampagne voor de gegevenscontrole van organisaties in WijchenWieWatWaar

Ondersteuning van WijWijchen-vrijwilligers. En onderhoud en uitbreiding WijchenWieWatWaar

Project ‘Hart van Zuid’ onderzoekt hoe Wijchen-Zuid een prettige woon- en leefomgeving blijft voor de komende dertig jaar. MeerVoormekaar was lid van de stuurgroep.

Betrokken bij 15 bijeenkomsten

37 huisbezoeken gedaan in Huissteden met woningcorporatie Talis

Stoepkrijtactie ter promotie met veel respons of Facebook. 

Buurtbemiddeling

In iedere buurt ontstaat wel eens wrijving tussen bewoners. Ook dan staat MeerVoormekaar voor je klaar. We ondersteunen buurten via buurtbemiddeling. Daarbij richten we ons niet alleen op het oplossen van conflicten. Voor ons is buurtbemiddeling ook succesvol als buren een weg vinden om naast elkaar te leven en begrip krijgen voor elkaars situatie.

58 aanmeldingen 

31 succesvolle bemiddelingen (77%) 

35% van de aanmeldingen wordt naar ons doorverwezen (naar Talis, SWT, Politie en Gemeente)

8 trajecten buurtcoaching waarmee we buren helpen beter om te gaan met hun situatie

65% van de aanmeldingen komt zelfstandig naar buurtbemiddeling

11 buurtbemiddelaars

2 buurtbemiddelaars

opgeleid

4 intervisies met buurtbemiddelaars

2 trainingen met

buurtbemiddelaars

Buurtbemiddelaars zijn getraind om helder te krijgen wat belangrijk is voor beide buren. Vaak weten inwoners vooral wat ze niet willen. Onze bemiddelaars kunnen dat vertalen naar wat mensen wél willen.

Buurtbarbecue in Alverna

Alverna is een kern waar relatief meer ouderen wonen. Als ouderen lang zelfstandig willen blijven wonen is het belangrijk dat ze zich ervan bewust zijn wat je nodig hebt als je ouder wordt. Bijvoorbeeld: Heb je een goed netwerk om je heen? En zo niet, hoe realiseer je dat dan? Het stimuleren van netwerken vraagt ondersteuning vanuit MeerVoormekaar. We zijn alvast gestart met het organiseren van een buurtbarbecue. Zo konden bewoners elkaar beter leren kennen en hebben wij meer inzicht in onze taak.

Minder ruzie, meer begrip

© 2021 MeerVoormekaar I Privacyverklaring